Àrea de sanitat

Informació relacionada

Comissió en defensa de la sanitat pública de la FAVB

Aquesta comissió neix al 1996 L’objectiu principal és la lluita per un model de sanitat 100 x100 públic, universal i de qualitat, i aconseguir la participació real de les veïnes i veïns en els centres dels seus barris i a nivell de la ciutat en la millora del funcionament dels serveis sanitaris. Els principis que ens mouen són la defensa d'un sistema sanitari públic que tingui com a centre l'atenció a la persona i que estigui basat en una Atenció Primària solvent (accessible, resolutiva i coordinada amb la resta de serveis del territori) i que respongui a les necessitats de la comunitat. Per aconseguir-ho, creiem que la forma millor i més eficient és que els fons públics per a atenció sanitària siguin destinats a entitats 100% públiques, amb una gestió pública controlada per via administrativa i que les externalitzacions i contractes responguin cada cop més sovint a necessitats puntuals o de subsidiarietat i temporals Els membres de la comissió són les persones que treballen a les vocalies de sanitat de les AVV de Barcelona Ciutat. Les reunions es fan amb una periodicitat d’un cop al mes com a mínim; habitualment l’últim dilluns de cada mes. A les trobades es posa en comú la informació sobre el funcionament dels diferents serveis sanitaris de la ciutat, es valora i detecten els problemes i es prenen acords referents al seguiment i mitjans d'actuació per buscar vies de solució. Els objectius d’actuació són:

  • Presentació dels problemes detectats i de la valoració veïnal als gestors dels centres sanitaris, al Consorci Sanitari de Barcelona i a l’Ajuntament
  • Elaboració de material informatiu per a difusió a veïns i als mitjans de comunicació
  • Llençament de campanyes, mobilitzacions ciutadanes i recollida de signatures
  • Incidència als òrgans de govern dels centres sanitaris, Conselleria de Salut, Parlament i grups parlamentaris: entrevistes, presentació de manifestos i signatures
  • Participació en els diferents espais de coordinació territorial de les àrees en què s'han dividit els serveis sanitaris de la ciutat
  • Coordinació amb altres federacions veïnals a la Confavc i amb diferents plataformes

La Comissió de Sanitat de la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) i representants de set associacions veïnals i grups d'afectats van acordar constituir el 30 de maig passat la Plataforma SOS Gent Grant Barcelona Viure amb dignitat.

El 15/11/2016 la Favb va dirigir una carta al Conseller de Salut, Antoni Comín, per expressar la nostra indignació sobre la precària situació dels serveis d'urgències a la ciutat de Barcelona.

__________________________________________________________

Dossier de la revista Carrer sobre salut i ciutat: podeu descarregar-lo en format pdf, en l'arxiu que trobareu al final d'aquesta pàgina.


Sessió formativa i de debat sobre l'Atenció Primària de Salut:

La Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de la FAVB va dedicar la reunió mensual del mes de juny a debatre al voltant del Model d'Atenció Primària de Salut que volem per a la Ciutat de Barcelona i per al Sistema Sanitari Públic de Salut en general. 

Es va deliberar sobre quin hauria de ser el model d'Atenció Primària (AP) que aportaria més  salut als pacients i la població en general i que alhora contribuís a garantir la continuïtat d'un Sistema Sanitari Públic; i els perquès.

Les presentacions per facilitat el debat van córrer a càrrec de Teresa Martínez, metgessa i membre de la junta de la FAVB i de la Comissió de Defensa de la Sanitat Pública, que va explicar l'Organització Territorial actual de l'AP a la Ciutat de Barcelona i de Francesca Zapater, metgessa i membre de FOCAP (Foeum Català per d'Atenció Primària), que va explicar el Model d'un Sistema Sanitari Primarista.

Enllaços a les presentacions:

Organització AP BCN _FAVB

Sistema Sanitari Primarista

 

Altres enllaços per complementaris:

Enllaç al Document sencer de Marea Blanca de Catalunya: Per a la Defensa d'un Sistema Sanitari Primarista

http://www.mareablanca.cat/download/document-de-marea-blanca-catalunya-per-la-defensa-dun-sistema-sanitari-primarista-gener-2018/

 

Enllaç al triptics de difusió de l'AP Que Volem de Jo Sí Sanitat Universal

http://josisanitatuniversal.cat/documents/

Secció: