Treball en Xarxa

La Favb forma part activa de La Favb col·labora amb


Xarxa 9 Barris Acull

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l'actualitat per més de vuitanta entitats de Nou Barris, entre les que figuren AAVV, AMPA's, parròquies, associacions culturals i esportives, entitats de lleure i de solidaritat, escoles d'adults etc., i en la qual està representat també el districte municipal.

La finalitat de la Xarxa és treballar de forma coordinada per fomentar la convivència i facilitar la incorporació als barris dels nous veïns i veïnes que procedeixen de la immigració.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb col·labora amb
 • Xarxa 9 Barris Acull


Taula Veïnal d'Urbanisme

La Taula Veïnal d'Urbanisme és una plataforma de confluència ciutadana nascuda per abordar les qüestions urbanístiques de Barcelona des d’un punt de vista integral, transparent, horitzontal i que superi la lògica exclusivament territorial.

Més informació: https://forumurbanismebcn.wordpress.com/2016/01/25/inauguracio-de-la-taula-veinal-durbanisme-de-barcleona/

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb forma part activa de
 • Taula d’Urbanisme


SOS Racisme Catalunya

SOS Racisme basa la seva actuació en la denúncia del racisme en totes les seves cares, entès com la discriminació i la segregació per raons de color de pell, d’origen, religioses o culturals. Ara bé, tenim en compte que la lluita contra el racisme no pot anar aïllada del context social si vol ser eficaç.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb col·labora amb
 • SOS Racisme


Ecologistes en Acció de Catalunya

Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals que, acollint-se a la formula legal d’una federació, treballen per aconseguir una societat ecològicament sostenible, i en la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions.

Contacte: catalunya@ecologistesenaccio.org
Web: http://www.ecologistesenaccio.cat/

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb col·labora amb
 • Ecologistes en Acció


Confavc

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és una organització sense ànim de lucre del moviment veïnal que coordina 460 associacions veïnals i 22 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb forma part activa de
 • Confavc


Associació per a la Promoció del Transport Públic

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una ONG declarada d'utilitat pública nascuda el 1993 que té per missió afavorir una mobilitat més sostenible i segura amb una visió posada en la millora del transport públic col·lectiu, en totes les seves vessants, i a reduir l'excessiva dependència actual del vehicle privat per al transport de viatgers i mercaderies.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb col·labora amb
 • Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)


Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible

L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible és un conjunt d'entitats i col·lectius que des dels barris de Barcelona porta temps fent un treball de denúncia, crítica i mobilització davant el discurs imperant sobre el turisme a la ciutat, tan basat en la marca Barcelona.

És un espai de coordinació dels barris més afectats per la sobreexplotació turística de la ciutat, així com d’altres que veuen com els està arribant el fenomen, i d’entitats de caire més temàtic.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb forma part activa de
 • Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)


Apropem-nos

Als seus inicis, a finals de l’any 2000, Apropem-nos va sorgir com una iniciativa de diverses entitats, serveis públics i veïns del Poblenou per afrontar una nova realitat que ja era present des de molt abans a altres ciutats europees: l’arribada de persones procedents de països de tot el món. El nom triat per aquesta iniciativa, “Apropem-nos” implicava i ha implicat sempre una voluntat d’acció: apropar-se, fer ponts entre les persones, construir conjuntament la convivència al barri i treballar pel benestar dels veïns i veïnes.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb col·labora amb
 • Apropem-nos


Aigua és Vida

Aigua és Vida és una plataforma formada per organitzacions de la societat civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat internacional, entre d’altres.

Secció: 
 • Treball en Xarxa
 • La Favb forma part activa de
 • Aigua és vida