Valoració de la Favb sobre la sessió del 20 de juliol de 2021 de 'Resposta a les recomanacions del Dictamen sobre emergència habitacional a la ciutat de Barcelona', elaborat pel Consell de Ciutat el mes de febrer del 2020.

No voldríem marxar de vacances sense recordar a les AV que celebrarem l'assemblea ordinària de la Favb el dissabte 2 d'octubre al matí. A començaments de setembre enviarem la convocatòria oficial amb el material que també penjarem a la plataforma Participa-Favb.

Notícies

La Model prepara la metamorfosi

La presó Model ja és propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

El carril bici s'implanta sense participació veïnal

Els carrils bici “els estan implementant per decret”.

Llums i ombres de la bici a Barcelona

El Bicing tot just ha fet 10 anys.

Pàgines

Fa un mes les entitats sotasignats vam emetre un comunicat alertant del desgavell creat a l'espai públic per l'expansió sense control de moltes terrasses de bars i restaurants.