Els que no es presenten a les eleccions... però volen manar

  • Publicat el dijous 23 de març del 2023 | 11:00
Il·lustració: 

Els que no es presenten a les eleccions... però volen manar

Apareix al Carrer: