Servei gratuït de consultes sobre temes relacionats amb l'habitatge

  • Publicat el dijous 07 de novembre del 2019 | 15:06

La Favb ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) en el marc del projecte dret al Dret. Aquest conveni ens permetrà utilitzar a partir d'ara els serveis de ClinHab (Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial), un servei gratuït de consultes sobre dret immobiliari que pretén donar resposta jurídica a dubtes i problemes referents a l’habitatge en general i a necessitats de mediació residencial.

En aquest servei s’atenen consultes sobre arrendaments urbans, préstecs hipotecaris, comunitats de propietaris, crisis matrimonials i successions en què estigui implicat un habitatge, entre d’altres. És un servei gratuït que podeu donar a conèixer a tots els vostres associats i a la ciutadania en general. Les persones que vulguin utilitzar-lo poden posar-se en contacte amb la Favb a través de l'email: habitatge@favb.cat o trucar al 93 412 76 00 i preguntar per la nostra advocada Laura.

Les clíniques jurídiques són una pràctica molt arrelada en altres universitats europees i americanes que permet apropar la facultat de Dret als problemes concrets de la ciutadania i, alhora, prestar un servei a la societat a través de la col·laboració d'entitats socials com ara la Favb.

Secció :