Carrer 064

La ciutat treballa per la pau

Número de Carrer: 
La ciutat treballa per la pau

La ciutat treballa per la pau
Número 64 - Setembre-Octubre 2000

pàg. 1
Portada: La ciutat treballa per la pau (Rai Ferrer / Onomatopeya)

pàg. 2
Editorial
- Gratacels a Barcelona
Cartes dels lectors
- El Roto

pàg. 3
Crònica:
- El Día sin coches y una encuesta al revés (Maria Eugenia Ibáñez / Fotografia: Dani Codina)
- El dia després