Carrer 137

Comença un nou Ajuntament

Número de Carrer: 

pàg. 1- Portada:

Nou Ajuntament (Azagra / Revuelta)
pàgs. 2 a 5- D'entrada:

Les "patates calentes" del nou Ajuntament (Eloi Latorre /Fotografia: Dani Codina, Ignasi R. Renom)
¿T- Mobilitat y pobreza? (Luis Caldeiro / Fotografia: Joan Morejón)
Alguna cosa fa pudor a Regesa (Andrés Naya / Fotografia: Ignasi. R. Renom)
pàg. 6- Publicitat

pàg. 7- Crònica:

Metàstasi a la Mina (Meritxell M. Pauné / Fotografia: Joan Morejón)
pàg. 8- Crònica: