Carrer 147

Alerta amb els creuers

Número de Carrer: 

Carrer 147 / Gener de 2018
Alerta amb els creuers

Pàgina 1:
Portada
Alerta amb els creuers (Il·lustració: Taller de Infografía Popular)

Pàgines 2, 3 i 4:
D'entrada
El nou projecte urbanístic del Barça
- El Barça i les Corts, qui hi guanya? (Jordi Martí / Il·lustracions: Ricardo Hermida-Sr. Plástiko)

- Interrogants a la Modificació del Pla General Metropolità de l'Espai Barça (Ferran Navarro, arquitecte)