Punts de distribució

Punts de distribució

Podeu trobar la revista Carrer en paper als següents punts de distribució de tots els districtes:

CIUTAT VELLA

AV Amics de la Rambla. Rambles, 88-94, 3r D

AV Barceloneta. Guítert, 33-35, baixos
Servei planificació (Palau de Mar). Plaça Pau Vila, 1