Què és Carrer

Què és Carrer

Una revista de Barcelona feta des dels barris

La Veu del Carrer (coneguda popularment com Carrer) és una publicació trimestral d'àmbit ciutadà però feta des dels barris.

Va néixer l'octubre de 1991 com a substitut del butlletí associatiu intern FAVB informa i amb pretensions d'anar més enllà de les revistes veïnals, per esdevenir una publicació de ciutat.