Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comissió de Medi ambient

La Comissió de Medi Ambient de la Favb es va crear el 4 de juny del 2018 en una reunió que es va fer a l’AV de Sarrià amb l’assistència de 14 associacions de veïns. Els punts forts de preocupació han estat la contaminació atmosfèrica, la electromagnètica –l’assemblea de la Favb va aprovar una resolució en aquest sentit- l’amiant, els residus i la conservació de l’arbrat patrimonial. La periodicitat de les reunions depenen dels reptes que ens marquem. S’han creat grups de treball per a tractar contaminacions específiques.
La Comissió ha organitzat el Fòrum Veïnal “Contaminacions Ocultades” els dies 14, 26 de març i 11 d’abril.

Mireu el

A partir d’aquestes jornades, la Favb amb col·laboració de “Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’amiant” ha enviat una petició a l’Ajuntament i una altra a la Generalitat per demanar mesures efectives contra l’amiant.
Carta a l’Ajuntament:


Carta a la Generalitat:

Favb.cat