Recolzament de la Favb a l'editorial conjunta de la premsa catalana sobre l'Estatut

  • Publicat el dilluns 25 de juliol del 2016 | 12:01
Autor: 

Des de la Favb saludem la publicació de l’editorial conjunt de la premsa catalana com una iniciativa que recull el sentiment de la ciutadania de Barcelona i de Catalunya.

L'any 1976 la Favb va donar façana legal a la aleshores encara clandestina Assemblea de Catalunya per convocar la primera gran manifestació a favor de la Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. Avui ens sentim igualment compromeses amb la defensa de cotes més altes d’autogovern i un sistema de finançament que pugui fer front a les greus necessitats socials que la crisis està provocant en el veïnat de les nostres ciutats.

Per tant, l’editorial d’ahir pot constituir el primer pas en una campanya de mobilitzacions de la societat catalana en defensa del seu reconeixement.

Barcelona, 27 de novembre de 2009

Any: 
2009