Reunió de la Favb amb l'alcalde amb motiu del PAM

  • Publicat el dijous 21 de juliol del 2016 | 14:38
Autor: 

Dilluns dia 22 la Favb va mantenir una reunió de treball amb l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, amb el regidor i primer tinent d’alcalde, Carles Martí i amb el comissionat de participació, Ramon Nicolau.

La reunió, amb el format d’una junta ampliada, tenia com a finalitat comunicar el procés que la nostra entitat està seguint en l’elaboració de propostes al PAM 2008-2011.

En aquest procés, en què s’han fet diverses reunions amb les entitats veïnals associades i s’ha demanat assessorament i participació a persones expertes de diversos àmbits i a membres de moviments socials, s’han recollit ja prop de 200 propostes. Llegir més>
Aquestes propostes giren a l'entorn d'uns eixos que representen preocupacions comunes al conjunt de la ciutadania i que creiem que hauran de ser claus en les polítiques a aplicar a la ciutat:

  • Polítiques d’habitatge que donin resposta real a les necessitats i compliment del Pla Nacional de l’Habitatge, anant fins i tot més enllà de les previsions del mateix, ja que a Barcelona hi ha una situació d’emergència en aquest terreny.
  • Un pla d’equipaments que reservi el 100% dels terrenys dedicats a aquesta finalitat a equipaments i que garanteixi que Barcelona no perd ni un metre quadrat d’equipaments en el futur.
  • Una ciutat que faci compatible la vida quotidiana de les persones que hi viuen en ella amb l’oferta turística i que no sacrifiqui les persones residents per l’èxit econòmic d’uns sectors molt determinats.
  • L’impuls d’una ciutat més compromesa amb la preservació del medi ambient i on la ciutadania no estigui segrestada per les companyies que controlen els diversos monopolis energètics i de transports.
  • Una ciutat que promogui la cohesió social i l’atenció a les persones i els col·lectius vulnerables, i que ho faci no des de lleis repressives sinó des de l’increment de les accions socials en tots els aspectes.

Hem demanat diverses vegades que el procés del PAM i dels PADs dels districtes s’allargui fins al febrer. Per a nosaltres és cabdal que les entitats tinguin la possibilitat de treballar de forma participativa aquests documents i propostes.

La Favb, al desembre i en tot cas abans de l’Audiència Pública preceptiva, es compromet a fer públiques les propostes claus per a la ciutat un cop treballades i consensuades amb el conjunt de les nostres entitats i amb la resta del teixit associatiu i de moviments socials.

Barcelona, 22 d'octubre de 2007

Any: 
2007