Referent d'educació

Jaume Matas Pedra

Jaume Matas és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, barri del districte de Sant Andreu. Fa anys que està vinculat al seu teixit associatiu i veïnal i al moviment educatiu, on ha format part de la Coordinadora d'AMPA d'escoles públiques del districte, ha sigut membre impulsor de la Comunitat Educativa de Sant Andreu, de l'estudi del Mapa Escolar del districte i de l'organització de diferents jornades en defensa de l'educació pública. És membre del Consell Escolar de Districte de Sant Andreu i de la subcomissió territorial de garanties d'admissió.