Què és la Favb

FAVB, Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona

La FAVB, entitat cívica creada l'any 1972, ve treballant al servei dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutat. Agrupa més de cent associacions de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Coordina l'activitat d'aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

Què és una associació de veïns i veïnes?

És una organització sense ànim de lucre constituïda pels ciutadans i ciutadanes de les barriades que busquen solucions de qualitat als problemes col·lectius i actuen formulant reivindicacions a les demandes dels drets sobre el benestar i la qualitat de vida, fent partícips en totes les fases del projecte a un gran nombre de persones, lluitant per l'autoorganització de la societat i tenint en compte com a objectius prioritaris:

  • Millorar la qualitat de vida del barri
  • Organitzar i defensar els interessos col·lectius
  • Fomentar les relacions de veïnatge
  • Promoure la memòria col·lectiva per dotar d'identitat els barris

La FAVB entén que molts dels problemes de la ciutat requereixen la cooperació amb altres entitats i moviments socials. Per això participa de forma activa en diverses campanyes ciutadanes en temes com els drets socials, el medi ambient, la defensa de la pau i les llibertats, entre d'altres.

La FAVB també té subscrits acords de col·laboració amb diverses universitats per tal de dur a terme la seva tasca amb garanties de rigor i de promoure la formació de nous i noves professionals amb sensibilitat social.