Reivindicacions de la Favb

Manifestació amb el lema "Barcelona no està en venda", el 2017.

Què defensem?

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i les associacions federades impulsen o donen suport a campanyes i activitats en àmbits diversos:

Equipaments

Per uns plans d’equipaments de barri, de districte i de ciutat que cobreixin les necessitats de la ciutadania, eliminin les desigualtats i garanteixin un bon servei.

Serveis públics

Per millorar els serveis existents d’ensenyament, sanitat i atenció social, evitant que generin noves exclusions i orientats a garantir l’autonomia i el benestar personal.

Habitatge digne

Per un habitatge entès com a dret social universal. Per la rehabilitació d’habitatges inadequats i barris afectats per l’aluminosi. Per lluitar contra el mobbing immobiliari i l’especulació.

Urbanisme de qualitat

Per un urbanisme de qualitat, adaptat a les necessitats de les persones, sense barreres arquitectòniques i socials i que afavoreixi les activitats de cura. Per plans de barri que no expulsin la gent amb menys recursos. Per una Barcelona de les persones, no un aparador turístic.

Sostenibilitat

Per unes polítiques de sostenibilitat en matèria de transport i mobilitat, consum d’aigua i energia i residus. Per la defensa dels espais naturals i el verd urbà. Per un transport públic de qualitat per davant de les formes de transport privat.

Contra l’exclusió social

Per una ciutat que no exclogui ningú i que doni oportunitats i drets a tothom. Que sigui respectuosa amb les necessitats específiques de la gent. Que promogui el civisme a partir de generar les condicions socials adequades. Que defensi els drets de les persones que més els necessiten: gent gran, persones amb discapacitat, persones en situació de marginació social...

Drets de les dones

Perquè totes les polítiques incorporin de forma efectiva una perspectiva de gènere. Per incorporar a la vida ciutadana l’aportació específica des de l’experiència femenina. Per lluitar contra la persistència de les desigualtats de gènere i la seva manifestació en forma de violència i assetjament.

Drets dels nous veïns i veïnes

Per defensar els drets humans de les persones nouvingudes i evitar la creació de noves formes d’exclusió. Per convertir la seva arribada en una nova oportunitat de convivència.

Participació

Per ampliar els drets de participació de la població en l’elaboració i el control de la política local. Perquè els mecanismes esdevinguin una eina eficaç per exercir el dret constitucional a la participació política. Perquè la política no sigui monopoli dels especialistes. Per una acció pública transparent. Perquè els interessos particulars dels grans grups econòmics no condicionin les polítiques locals.


Secció: