Vols rebre Carrer a casa teva?

Si esteu interessats en rebre la revista Carrer a casa, us la podem enviar per correu postal. Només us demanem que ens ajudeu a cobrir una part de les despeses d'enviament.

Existeixen dues modalitats per rebre la revista durant un any a casa:

  • Quota de despeses mínimes
    Consistent en una aportació única anual de 25 euros que permeti cobrir les despeses mínimes de manipulació i enviament per correu.
  • Quota especial
    Aportant anualment una quantitat a partir de 25 euros per cobrir les despeses mínimes però també col·laborant de manera especial amb la nostra publicació.

Omple aquest formulari i ens l'envies al correu carrer@favb.cat per fer-ho efectiu:
a) DADES PERSONALS
Nom i cognoms (o nom de l'entitat):
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon:
Correu electrònic:

Marcar una de les dues opcions:
Col·lecció de la revista durant un any: 25 €
Col·lecció de la revista durant un any: altra quantitat a partir de 25 € (especificar)

b) FORMES DE PAGAMENT

Opció A: Ingrés al compte de la FAVB
Al moment de fer l'ingrés, cal indicar “Col·laboració Carrer”, i el nom de la persona interessada.
Número compte Favb (Banc Sabadell):
ES97 0081 0057 3600 0103 3911

Opció B: Domiciliació bancària
Nom del/la titular:
Població:
Número de compte:
Entitat bancària: