Tel.: (+34) 93 412 76 00

Assemblees

  • Assemblees de la Favb

    L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Favb. En formen part per dret propi i irrenunciable totes les entitats associades a la Federació. Les seves funcions venen marcades pels estatuts, i a ella li correspon, entre d’altres competències: A continuació, podeu consultar les actes i documents aprovats a les últimes assemblees generals de la Favb.

Favb.cat