Com crear una associació

Com crear una associació

Un cop la Comissió gestora ha elaborat una proposta d’estatuts de l’Associació de Veïns i Veïnes, s’ha de celebrar una Assemblea constituent en la qual es llegiran i aprovaran, i s’elegirà una Junta directiva. Els estatuts han de ser signats per totes les persones fundadores.