Habitatge

Àrea d’Habitatge

Dret a l’habitatge

El dret a l’habitatge digne i assequible és un dels drets recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i també en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i en la Constitució Espanyola, però no com a dret fonamental. També apareix a la llei pel dret a habitatge de Catalunya que, per primera vegada, reconeix la funció social de l’habitatge.

Àrea d'Habitatge

Comissió d'habitatge

Des de la Favb estem impulsant la comissió d'habitatge que està formada per més de quinze associacions de veïns i veïnes. El seu objectiu és donar suport i empoderar des de la proximitat dels barris a la gent afectada per les diferents problemàtiques en relació a l'habitatge. Contacte.

Material de la Comissió:

Mesures ineludibles