Informes i al·legacions

Informes i al·legacions

Al·legacions al reglament per a l'adjudicació d'habitatges per l'emergència social per pèrdua d'habitatge de Barcelona..

Les al·legacions de la FAVB, presentades en el maig del 2014 davant del projecte per a la regulació del nou reglament d'adjudicació d'habitatges, en cas d'emergència social, estan encaminades a la inclusió de més col·lectius en risc d'exclusió social, així com la disminució dels tràmits burocràtics. Document.