Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Iniciativa ciutadana per reclamar una nova Ordenança de Terrasses a Barcelona

Iniciativa ciutadana per reclamar una nova Ordenança de Terrasses a Barcelona

Ja pots signar a la plataforma de participació de l’Ajuntament per unes #terrassesveïnals: https://decidim.barcelona/terrassesveinals

Volem redefinir l’ús de l’espai públic per a les terrasses en una nova Ordenança Municipal, amb un repartiment més just i raonable que permeti una mixtura d’usos més equilibrada.

Aquí trobareu tota la informació de la campanya detallada: https://participa.favb.cat/assemblies/comissioterrasses/f/3284/posts/236?locale=es

Els punts que destaquem en la campanya són els següents:

1. L’espai d’ús públic de les terrasses ha de garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat, tal com defineix el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, d’obligat compliment

2. Les ubicacions de les terrasses, reconsiderant el lloc i els espais d’acord amb les dimensions de l’establiment, i discriminant entre l’ús de vorera i el de calçada.

3. La necessitat d’avaluar aquesta ubicació i els seus impactes, amb informes previs d’impacte acústic, sobre la mobilitat i d’altres.

4. Uns horaris compatibles amb la vida quotidiana i el descans del veïnat, sobretot els dies laborables.

5. Recuperar la declaració d’Ordenacions singulars, que respon a la necessitat de trobar una solució territorial a problemes enquistats i agreujats des de fa molts anys.

6. Establir un règim sancionador efectiu, no sols amb uns imports raonablement relacionats amb la infracció i els beneficis il·lícits, sinó penalitzant les reiteracions, doncs són justament els establiments reincidents els què generen el major nombre de conflictes.

7. Fer de les terrasses espais més saludables, lliures de fum, incorporant a l’Ordenança la prohibició de fumar.

Defensem, en definitiva, poder gaudir de terrasses segures, accessibles i saludables, que s’insereixin dins un espai públic equilibrat, garantint els usos diversos i que encaixin en un projecte de ciutat inclusiva, habitable i sostenible. Volem preservar l’espai públic com a espai de convivència i de cohesió social.

Per un espai públic equilibrat, compartit i compatible amb la vida veïnal, dona suport a la campanya #terrassesveïnals!

Favb.cat