Papers per a Tothom

L'Associació Papers per a Tothom és una entitat creada per a la defensa dels drets de les persones immigrades.

Twitter: @PapersxTothom