Tel.: (+34) 93 412 76 00

Fem Ciutat

Fem Ciutat SCCL és una cooperativa d’habitatges de llarga trajectòria, fruit de la fusió el 2015 de dues cooperatives veïnals, Proha SCCL, constituïda el 1989, i Projecte Habitat 2000 SCCL, constituïda el 1998. Aquestes cooperatives varen néixer amb la vocació de desenvolupar habitatge protegit, facilitant l’accés a l’habitatge de milers de famílies que no podien accedir al mercat lliure.

Porta lliurats 3.780 habitatges protegits. Actualment està desenvolupant la construcció de 179 més, 39 dels quals en Dret de Superfície.

Veure també l’operador Solucions Habitat.

Pàgina web: https://femciutat.cat/
Correu electrònic: info@femciutat.cat
Telèfon: (+34) 93 488 20 10

Favb.cat