Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Associacions » Com crear una associació

Com crear una associació veïnal

El primer pas per crear una associació veïnal és fer la comissió gestora, que elabora una proposta d’estatuts i celebra una assemblea constituent en la qual es llegeixen i s’aproven, i s’escull una junta directiva. Els estatuts se signen per totes les persones fundadores. I es fa una acta de l’assemblea, en la qual consten els noms, adreces i DNI dels socis i sòcies fundadors, i s’assenyalen les persones escollides per formar la junta.

Aquesta documentació -els estatuts i l’acta fundacional- es presenta al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per al seu registre, de manera telemàtica -a través del certificat digital- o a les instal·lacions del carrer del Foc 57 (Barcelona). Tots els canvis que es produeixin en l’associació -modificació d’estatuts, processos electorals…- han de comunicar-se registralment al Departament de Justícia.

Models de documents

Com federar-se a la Favb?

Les associacions que formen part de la Favb, tenen dret a una sèrie de serveis i contribueixen a enfortir el moviment veïnal barceloní. Units tenim més força!

Documentació necessària per federar-se a la Favb

  • Carta sol·licitant l’admissió.
  • Fotocòpia dels estatuts de l’associació veïnal, segellats per la Generalitat de Catalunya i amb el número de registre.
  • Fotocòpia del NIF.
  • Relació dels i les membres de la junta directiva i telèfons de contacte.
  • Pla de treball.

Un cop presentada i avalada la documentació, ha de ser l’assemblea general de la Favb la que ratifiqui l’entrada de la nova associació.

Favb.cat