Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comissió de Patrimoni de la Favb

El patrimoni està format per béns materials i immaterials fortament vinculats a identitats socials i culturals, formant així una part important de la història d’una comunitat.

Des de la Favb apostem per la defensa i la preservació del patrimoni, especialment del de proximitat, d’aquell que de vegades sense tenir cap valor arquitectònic o artístic, té un valor sentimental, històric i d’arrelament al territori que el fa molt valuós per als veïns i veïnes dels nostres barris.

La nostra prioritat va en la línia de donar suport i assessorament a més d’acompanyament en aquells temes on puguem ser útils.

Per facilitar els contactes, i davant de la impossibilitat d’acudir a reunions presencials periòdiques, a banda que es tingui en compte la possibilitat de fer-les per videoconferència, facilitarem l’opció de fer reunions bilaterals amb les associations veïnals que així ho sol·licitin.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Les reunions tindran una periodicitat que dependrà de les necessitats del moment, i la seu podrà ser tant la de la Favb (Obradors 10) com la de qualsevol associació veïnal que així ho demani.

Contacte: Paco Flórez (pacoflorez1955@gmail.com)

MÉS INFORMACIÓ

La comissió de Patrimoni al Participa Favb

Favb.cat