Tel.: (+34) 93 412 76 00

Barri, Espai de Convivència

BEC (Barri, Espai de Convivència) és un projecte que busca la implicació activa de les associacions veïnals dels barris, centrada en la interacció entre les veïnes i veïns i en el coneixement mutu del teixit barrial, amb una perspectiva inclusiva i diversa.

El BEC desenvolupa un pla de treball a partir de la participació del veïnat, amb l’objectiu d’establir relacions continuades amb els equipaments públics del territori i reforçar la participació activa en els espais de confluència de l’associació veïnal.

El projecte posa èmfasi en la col·laboració amb els equipaments educatius i de lleure i les AFA, integrant diferents coneixements i llenguatges artístics. En aquest eix del projecte, treballa amb les comunitats educatives, utilitzant l’art i la comunicació inclusiva com a mitjans actius de transformació i acció directa en l’entorn social i urbà.

BEC Sant Andreu Nord

El projecte BEC Sant Andreu Nord es va posar en marxa a petició directa de l’Associació Veïnal Sant Andreu Nord Tramuntana. Les primeres fases incloïen conèixer el territori, parlar amb les entitats i les veïnes, i realitzar una diagnosi participativa.

Es va elaborar una enquesta a entitats i associacions per comprendre la realitat del barri i conèixer les característiques i l’estat de la xarxa veïnal. A les Festes de la Primavera de l’any 2023 es va dur a terme un mapatge sobre les problemàtiques i propostes del veïnat.

Una branca del BEC és la col·laboració amb l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Dr. Puigvert. L’any 2023 es va realitzar un taller -en col·laboració amb Teleduca i l’alumnat de pràctiques-, per crear una peça audiovisual comunitària, donant com a resultat una cartografia audiovisual. Aquest curs, seguint la línia de la comunicació, estem elaborant juntament amb l’alumnat una revista sobre Sant Andreu Nord, la qual inclou recomanacions d’espais, de música o entrevistes amb agents clau del barri, entre d’altres temes.

Informació pràctica
Favb.cat