Tel.: (+34) 93 412 76 00

Grup de Dones de la Favb

El Grup de Dones va néixer per fer més feminista la Favb. Una de les seves tasques, de fet, és millorar el “Protocol de bones pràctiques per a la igualtat de gènere” de la Federació, així com buscar el compromís de les associacions veïnals en la seva aplicació.

El Grup vol visibilitzar la feina de les dones en les associacions i treballa perquè les entitats federades comparteixin les activitats i propostes dirigides a elles. També dona suport a les associacions per avançar entre totes cap al feminisme, promovent dinàmiques assembleàries i de gènere que ajudin a fer canvis progressius en el funcionament de les entitats, mitjançant diferents eines d’observació i diagnosi.

Un altre dels objectius del Grup és la lluita per erradicar la violència contra les dones en totes les seves formes, donant visibilitat a les problemàtiques que les afecten, sobretot quan arriben a una edat avançada: escletxa digital, violència de gènere i econòmica, problemàtiques per edatisme, infantilització, invisibilització…

A més, el Grup treballa per avançar cap a la utilització d’un llenguatge inclusiu, no sexista ni discriminatori per gènere, estudiant les diverses opcions per a la seva implementació, tenint en compte també els punts de vista crítics.

Els darrers anys, el Grup de Dones ha impulsat el projecte Totes som Punt Lila, per prevenir, aturar i visibilitzar la violència masclista als barris de Barcelona a través de la participació comunitària de les veïnes.

Informació pràctica
  • El Grup de Dones es reuneix al local de la Favb el darrer dimarts de cada mes, de 16.30 h a 18.00 h.
  • Representant: Sylviane Dahan
  • Contacte: Roberta de Carvalho
  • Correu: favb@favb.cat (att: Grup de Dones/Favb)
Més informació:

Favb.cat