Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Què fem » Serveis a les associacions » Assessoria jurídica

Servei d’assessoria jurídica

El servei d’assessoria jurídica de la Favb dona suport legal a les associacions veïnals en la seva arquitectura interna:

També ajuda a redactar i impulsar accions judicials en suport als diversos àmbits d’acció del moviment veïnal:

 • Urbanisme: plans urbanístics, afectacions, llicències….
 • Espai públic: contaminació acústica, terrasses…
 • Defensa del patrimoni.
 • Drets socials: defensa dels drets de les persones, en especial dels col·lectius més vulnerables.
 • Habitatge: assessorament en casos de desnonament i assetjament immobiliari.

Informació pràctica

Materials

Plantilla per a campanyes de recollida de signatures (PDF)

Com obtenir informació de l’Administració

Que l’Administració respongui les peticions d’informació no depèn de la voluntat política dels governants: és un dret de la ciutadania i estan obligats per llei a respondre. Aquest dret està regulat per la Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern (LTRCAT), on queden assenyalades les Responsabilitats per l’incompliment d’obligacions derivades d’aquesta Llei (article 4).

La llei garanteix que la ciutadania pugui tenir accés a totes les dades administratives que li interessin, excepte en casos concrets (seguretat pública, drets dels menors d’edat, secret professional, temes sotmesos a investigació penal…). Tota la resta ha d’estar disponible.

La petició no requereix explicar la motivació per la qual volem obtenir la informació i l’Administració està obligada a donar-la. Aconsellem fer la petició seguint la plantilla per sol·licitar informació a l’Administració.

El termini per oferir la informació és de 30 dies, si s’escau amb una pròrroga de 15 dies més, però aquesta ha de ser motivada i comunicada a qui l’ha sol·licitat. Passat aquest temps sense resposta o amb una resposta insatisfactòria, podem apel·lar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que iniciarà una investigació que conclou amb un dictamen públic i notificat a les parts implicades. El termini mitjà per resoldre reclamacions va ser el 2019 de 46 dies. L’incompliment de la llei pot ser penalitzat amb fortes multes per al funcionari.

Podeu dirigir-vos a la GAIP de manera presencial o a través del seu portal web, on es pot fer la reclamació seguint uns passos molt entenedors.

Contacte de la GAIP

 • Adreça: Carrer de la Tapineria 10, 4a planta, 08002, Barcelona
 • Telèfon: 93 887 43 57
 • Pàgina web: www.gaip.cat

Documentació sol·licitada per fer reclamacions

 • Còpia de la sol·licitud d’accés a la informació.
 • Còpia de la resposta que us ha enviat l’Administració, si s’escau.
 • Còpia de l’escrit que heu adreçat a l’Administració en el qual demaneu que faci efectiu el lliurament de la informació, en el cas que la sol·licitud d’accés a la informació que vau presentar hagi estat estimada per silenci administratiu positiu.
 • Còpia del recurs de reposició, si s’escau, i de la seva desestimació. Si heu interposat un recurs de reposició davant de l’Administració contra la qual reclameu, no podreu presentar la reclamació davant la GAIP fins que el recurs sigui resolt expressament o fins que hagi transcorregut un mes des que el vau interposar sense que us hagi estat notificada.

Requisits

 • Haver presentat una sol·licitud d’informació pública a l’Administració que hagi estat resolta insatisfactòriament i que compleixi les condicions següents:
 • Que hagi estat presentada dins de termini.
 • Que acrediti la identitat de la persona reclamant.
 • Que l’Administració contra la qual es reclama estigui inclosa dins de l’àmbit d’actuació de la GAIP. 
Favb.cat