Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comissió de Turisme de la Favb

La Favb defensa un model de turisme que encaixi en un projecte de ciutat cohesionada, justa, habitable i sostenible.

La manca de regulació de les diferents activitats econòmiques relacionades amb el turisme -afavorida pels anteriors consistoris- ha provocat que a la nostra ciutat els interessos dels diferents lobbies econòmics estiguin per sobre dels interessos generals, cosa que genera greus impactes negatius. En aquest sentit, la massificació del turisme ha afegit pressió sobre el mercat immobiliari i degrada l’espai urbà i la seva qualitat de vida.

En alguns barris més de la meitat dels residents són temporals, un fet que repercuteix sobre el mercat immobiliari i la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Els efectes més immediats han estat l’expulsió de veïnatge i la destrucció dels teixits social i econòmic. Més que mai cal una regulació que aposti decididament per garantir el dret basic de la ciutadania i del teixit social dels barris.

Un del efectes més perversos d’aquesta manca de regulació (principalment en relació als allotjaments turístics, com ara els habitatges d’us turístic), és l’impacte sobre el dret a l’habitatge, predominant els usos econòmics per sobre dels usos residencials.

Els efectes negatius sobre l’espai públic són més evidents i acusats en les zones on es concentren les icones més conegudes de la ciutat (Rambles, Park Güell i la Sagrada Família). Els 13 milions de visitants del temple expiatori d’Antoni Gaudí en són un bon exemple. La massificació turística també comporta una sobrecàrrega dels serveis públics (neteja, seguretat, agents cívics, transport públic) que ha d’assumir la ciutat i no els diferents sectors econòmics que es beneficien directament del negoci turístic.

L’única resposta possible a aquesta situació insostenible passa per fer un canvi radical i apostar per un model de turisme responsable que reverteixi en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, que implementi mecanismes de participació a tots els nivells (ciutat, districte, barri) i que integri l’activitat turística en tots els instruments de gestió de la ciutat.

  • Des del moviment veïnal apostem per un model de turisme sostenible i que avanci amb mesures de decreixement perquè s’ajusti a la capacitat màxima de càrrega de la ciutat.
  • S’ha de garantir l’ús social de l’habitatge i que faci reversible els usos econòmics cap a usos residencials.
  • Volem una fiscalitat que gravi totes les activitats econòmiques lligades al turisme perquè la riquesa que genera reverteixi en la ciutat, amb projectes de manteniment i millora dels barris afectats pel seu impacte.
  • S’ha de recuperar el teixit social i econòmic, així com l’espai públic dels barris afectats i garantir els drets del seu veïnat.
  • S’han d’implementar mesures de protecció del medi ambient juntament amb un pla de mobilitat lligat a l’activitat del turisme.
  • S’han de protegir els drets fonamentals dels treballadors i autònoms del sector turístic i de les activitats econòmiques relacionades, fomentant una ocupació del qualitat i vetllant per la igualtat de gènere.
  • Ens reiterem en la preocupació del turisme sexual (principalment lligat a grans esdeveniments de la ciutat), i insistir perquè l’Ajuntament faci un estudi rigorós sobre aquesta realitat.

Juntament amb aquestes mesures cal fer una aposta que vagi més enllà i ajusti l’activitat turística a la capacitat màxima de la ciutat i paral·lelament impulsi altres sectors productius que siguin més respectuosos i facin possible que el turisme no tingui tant pes en PIB de la ciutat.

En definitiva, s’ha d’apostar per un model de turisme que encaixi en un projecte de ciutat cohesionada, sostenible i on es respectin tots els drets fonamentals.

Des de la Favb hem estat impulsors juntament amb altres col·lectius de l’ABTS (l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) com a instrument per ser part activa en la definició del model turístic que ha de prevaldre a Barcelona i per afrontar la sobreexplotació turística que suporta la ciutat. També formen part del Consell de Turisme i Ciutat.

Favb.cat