Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comissió d’Educació de la Favb

La Comissió d’Educació de la Favb neix per vetllar pels equipaments educatius existents i per reivindicar-ne de nous, així com per atendre les necessitats socials i lluitar contra la pobresa infantil. Es reuneix un cop al mes amb la idea de defensar l’educació pública i unir esforços comuns.

En l’actualitat, la Comissió d’Educació:

  • Impulsa un projecte contra la pobresa energètica a les escoles, que serveix per detectar les necessitats de les famílies que, per manca de recursos econòmics, es troben en situació vulnerable.
  • Treballa per garantir l’atenció als alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) i el dret d’escolarització d’aquests alumnes en centres ordinaris. L’escola inclusiva és el motor de canvi de l’escola i de la societat, i implica que els alumnes aprenguin en condicions d’igualtat, malgrat les diferències, als centres ordinaris sufragats amb fons públics -públics i concertats-.
  • Col·labora amb el projecte de la Favb “Barri, Espai de Convivència” (BEC), que enguany col·labora amb les escoles de Sant Andreu Nord.
  • Exigeix al Consorci d’Educació que no tanqui línies abans de la preinscripció i de conèixer la demanda real, i que ofereixi places de 1er d’ESO per cobrir, almenys, totes les places dels alumnes matriculats a 6è de primària. També demana la construcció urgent de més instituts, sobretot als barris on hi ha menys oferta pública, i l’elaboració d’un mapa escolar, l’instrument de planificació dels equipaments i de l’oferta educativa en les diferents etapes d’educació infantil, primària i secundària. La Comissió també promou la construcció definitiva d’escoles que ara funcionen en barracons.
  • Desenvolupa un treball d’intercanvi i coordinació a través de les associacions veïnals de sobre problemàtiques relacionades amb l’educació, perquè estiguin representades als CED. A més, la Comissió es coordina amb grups d’escoles de l’Eixample, Sant Andreu i Sant Martí, que lluiten per erradicar l’amiant de l’entorn dels centres educatius.

La Comissió forma part del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i està present, a través de les associacions veïnals, als Consells Escolars de Districte (CED). També participa en les reunions de l’AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya).

Informació pràctica
  • La Comissió d’Educació es reuneix cada quatre o cinc setmanes al local de la Favb.
Més informació
Favb.cat