Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Transparència

Transparència

Els comptes clars

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’aplica a les associacions i fundacions si perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o si un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen d’ajuts o subvencions públics (mínim més de 5.000 euros). Les associacions i fundacions que es troben en algun d’aquests supòsits han de complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei.

Gestió econòmica

Codi ètic

La Favb i diverses associacions veïnals estan inscrites en el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, ratificat el 8 de juny del 2001 a la sessió inaugural del primer Congrés de les Associacions de Barcelona. Té com a objectiu garantir el bon treball, la responsabilitat i el compromís de les entitats signatàries.

El text complet el podeu trobar a www.codietic.cat, o bé el podeu sol·licitar a la seu del Consell d’Associacions de Barcelona.

Favb.cat