Tel.: (+34) 93 412 76 00

Autor: Diferents entitats

  • Atenció sanitària als centres residencials. Una proposta de futur

    Atenció sanitària als centres residencials. Una proposta de futur

    Cal insistir en què la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest que l’atenció sanitària a les persones que viuen en els centres residencials era i és molt deficient (manca de referents i de continuïtat assistencial, polimedicació amb escàs control, ús excessiu de psicofàrmacs, trasllats innecessaris a serveis d’urgències hospitalaris…). S’ha vulnerat el dret ciutadà d’accés…

Favb.cat