Tel.: (+34) 93 412 76 00

Mont d’Orsà de Vallvidrera

Any de creació: 1950
Adreça: Elisa Moragas i Badia, 2 (Casal de Vallvidrera) 08017 Barcelona
Horaris d'atenció al públic:
Correu electrònic: aavallvidreravv@gmail.com
Telèfon: 934069053

Publicacions d'aquesta AVV:
Favb.cat