Tel.: (+34) 93 412 76 00

Al·legacions veïnals a la modificació del pla del 22@

La Favb i sis associacions veïnals de l’àmbit del 22@ hem presentat al·legacions a les modificacions del PGM. Tot valorant canvis positius respecte al projecte de l’any 2000, aquestes entitats entenem que aspectes clau que van ser consensuats l’any 2018 en el document “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” no queden correctament reflectits.

Alhora creiem que ha mancat informació i explicació al veïnat per tal que estigui assabentat, pugui interpretar i fer ús del dret d’al·legar davant d’una proposta tan complexa com la que l’Ajuntament presenta ara.

Sintèticament, els motius de les al·legacions són els següents:

– No estipula que tot el nou habitatge sigui de titularitat pública i de lloguer.

– Falta més concreció en la protecció d’elements urbans i arquitectònics com a patrimoni històric.

– Necessitat de definir un gran espai verd en l’àrea propera al barri de Maresme.

– De manera explícita s’han d’excloure els usos hotelers, turístics i les benzineres, i s’ha de preveure l’elaboració un nou pla global d’equipaments.

– L’àmbit de la modificació és insuficient. El nou pla només afecta el sòl pendent de planejament derivat, que representa un 37,2 % del qualificat de 22@: per continuïtat de la trama Cerdà s’hauria d’ampliar fins a la Rambla Prim.

Barcelona, 9 de desembre de 2020

Favb (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)
Associació Cultural i Social Bac de Roda
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
Associació de Veïns i Veïnes Maresme de Barcelona
Associació de Veïns i Veïnes Gran Via Perú Espronceda
Associació de Veïns i Veïnes Vila Olímpica
Associació Veïnal/Vecinal i Provençals del Poblenou

Favb.cat