Tel.: (+34) 93 412 76 00

Allotjament per a 188 immigrants

D’ençà el 16 d’agost, la situació a la qual es veuen abocats aquests 188 immigrants és que no poden continuar en les entitats que els hi ha donat allotjament, i per tant tornar altre cop al carrer, sense mitjans, sense sostre i exposats a una situació imprevisible.

És contradictori parlar de valors humans i d’integració si no es contemplen els drets més elementals d’aquestes persones.

Les entitats que han ofert els seus locals per suplir aquesta mancança han demostrat amb escreix la seva disponibilitat. No es pot suplir la responsabilitat de les administracions, hipotecant seriosament les activitats pròpies.

Per això demanem a l’Ajuntament com a institució que ha de vetllar pel bé dels seus ciutadans, que mentre no es pugui executar l’ordre d’expulsió o el tràmit que regularitzi la seva situació, els hi doni aixopluc i mitjans per sobreviure. No atendre aquesta necessitat és una greu irresponsabilitat que faria perdre la credibilitat del govern de la ciutat. També a la Generalitat i al Govern Central, en la mesura que tenen molta responsabilitat en aquests fets, prenguin les accions necessàries per col·laborar en la seva solució.

No acceptem els criteris que se’ns van donar en l’aplicació dels acords del 24 d’agost. Aquests excloent els que tenen ordre d’expulsió o no puguin demostrar documentalment que no tenen sostre ni mitjans de subsistència. Ens sentim enganyats.

Un cop més es posa de manifest la manca d’una política d’immigració que ajudi a la bona convivència entre les persones que venen d’altres països i els que estem aquí. La Llei d’Estrangeria aprovada pel govern del PP i amb el suport de CiU, ha demostrat, en el curt temps que porta de vigència, la seva ineficàcia.

Barcelona, octubre de 2001

Favb.cat