Tel.: (+34) 93 412 76 00

Associacions veïnals i de consumidors demanen al Defensor del Pueblo que investigui el descontrol de les terrasses de Barcelona i Madrid

Aquest dijous 29 de setembre, les federacions veïnals de Barcelona (Favb) i Madrid (FRAVM), i FACUA Madrid han fet públic l’escrit que aquest dimecres s’ha enviat al Defensor del Pueblo perquè intervingui per protegir drets fonamentals que s’estan vulnerant por l’expansió descontrolada de les terrasses d’hostaleria.

La Favb, la FRAVM i FACUA Madrid s’han unit davant un problema que a molts barris, especialment als més turístics, està perjudicant la salut del veïnat per sorolls, falta de descans, problemes d’accessibilitat i mobilitat, residus i seguretat ciutadana.

Les tres entitats denuncien l’incompliment constant de les ordenances municipals i altres lleis per part dels restauradors, així com la falta de vigilància i sanció per part de les administracions locals.

El problema és tan greu i la voluntat de les nostres administracions per solucionar-lo tan petita que, en un fet sense precedents, les federacions veïnals de Barcelona i Madrid s’han unit amb l’organització de consumidors FACUA Madrid per sol·licitar la intervenció urgent del Defensor del Pueblo davant el descontrol de les terrasses d’hostaleria en aquestes dues ciutats. Tot i que la qüestió afecta molts altres municipis de l’Estat, degut a la seva mida i quantitat de zones turístiques i d’oci que acumulen, Barcelona i Madrid la pateixen de manera particularment intensa.

En una compareixença simultània a les seus de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), els seus presidents, Ana Menéndez i Quique Villalobos, respectivament; acompanyats de Marian Díaz, presidenta de FACUA Madrid, han presentat l’escrit que hores abans havien enviat al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sol·licitant, en primer lloc, “la incoació d’una investigació” per possible vulneració de drets fonamentals de la ciutadania. I, en segon lloc, en el cas que aquesta investigació confirmi les queixes i denúncies veïnals, “procedeixi a remetre advertències a les autoritats” de les dues ciutats perquè cessin en la seva “actitud permissiva i còmplice, i adoptin les mesures legislatives, inspectores i sancionadores precises per garantir els drets de les veïnes i veïns, i perquè es posi fi a les vulnerables de drets”.

Estem davant dos ajuntaments amb colors polítics diferents que comparteixen un mateix problema: el seu fracàs a l’hora de regular, aconseguint la conciliació amb el descans i el dret a la ciutat del veïnat, un fenomen que amb la pandèmia de la Covid19 ha adquirit unes dimensions mai vistes abans. Les últimes mesures i canvis normatius adoptats per ambdós consistoris (com la nova Ordenança de Terrasses de Madrid) no han servit absolutament per solucionar el problema, en ocasions degut a la seva escassa eficàcia i en altres casos per la incapacitat o falta de voluntat per fer-les complir.

La presidenta de la Favb, Ana Menéndez, ha insistit en els greus problemes de salut que el soroll provoca en el veïnat dels barris més afectats per la proliferació de terrasses a la via pública. “Demanem empara al Defensor del Pueblo per la indefensió que ens provoca tant el sector de l’oci com les administracions. Tenim un greu problema de salut pública que es repeteix des de fa molts anys i que s’ha agreujat amb la pandèmia”, ha explicat.

Segons ha explicat Quique Villalobos, president de la FRAVM, “a Madrid les terrasses eren estacionals però ara, després de l’excepcionalitat provocada per la Covid, s’allarguen al llarg de l’any i, a diferència de Barcelona, no requereixen de llicència”.

Per la seva banda, la presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz, ha remarcat la necessitat de denunciar per escrit les vulneracions. “El veïnat afectat ha de presentar les denúncies per escrit perquè és l’única manera que l’administració reconegui que hi ha un problema”, ha explicat.

En l’escrit al Defensor del Pueblo, les organitzacions veïnals i de consumidors expliquen els problemes més comuns provocats per les terrasses d’hostaleria, que divideixen en dos blocs: els derivats de l’incompliment sistemàtic i prolongat de les normativa vigent –un fet “massa habitual en el sector”- i els provocats per la saturació en determinats territoris, com és el cas de zones turístiques i d’oci de Barcelona com Gràcia, Ciutat Vella, Avinguda Gaudí, La Rambla i el carrer Enric Granados, i de Madrid com La Latina, Malasaña, Ibiza, Ponzano, Letras i Chueca, per posar només alguns exemples.

Aquests territoris pateixen des de fa temps –massa temps!- una elevada contaminació acústica i ambiental, un fet que, tal com han destacat moltes vegades els representants veïnals, afecta greument la salut. Això suposa, a més, la vulneració del dret al descans com a part del dret fonamental a la integritat física i a la intimitat personal i familiar reconeguts en els articles 5 i 18 de la Constitució Espanyola, i del dret a gaudir d’un ambient adequat, reconegut en l’article 45 de la Carta Magna. “És evident que la contaminació acústica produïda per la saturació de terrasses autoritzades en zones concretes, pel soroll de la clientela que les ocupa, dels treballadors i treballadores a l’hora de retirar el mobiliari i estufes de l’exterior, tot això en el marc dels incompliments d’horaris de tancament de locals de restauració i terrasses, en la mesura que pertorba aquest dret al descans, vulnera el nostre dret fonamental a la integritat física, la intimitat personal i familiar, i la protecció de la salut; i contradiu la normativa sobre contaminació acústica”, es pot llegir en el document enviat a Ángel Gabilondo.

A més, “resulta clar que el consum de tabac a les terrasses, sobretot en zones massificades, o la proliferació d’estufes de combustió a les mateixes (permesa per les ordenances municipals), així com l’acumulació de residus i la falta d’higiene, entre altres, “vulneren el dret a un medi ambient adequat”.

També és una constant “la vulneració del principi d’igualtat i no discriminació, i del dret al gaudi en plenitud dels drets reconeguts a la Constitució a les persones amb discapacitat (articles 14 i 49), per infracció de la normativa sectorial d’accessibilitat respecte a la invasió d’itineraris peatonals accessibles per terrasses”. Sovinteja el fet de topar-se amb taules i cadires enganxades a la façana en llocs on no estan permeses o amb terrasses que no respecten les distàncies mínimes de pas per al vianant que marquen les ordenances.

Altres incompliments recurrents són la instal·lació d’un nombre de cadires i taules superior a l’autoritzat, l’absència d’exposició de l’autorització administrativa i la vulneració dels horaris de tancament.

Les tres entitats que han presentat l’escrit es queixen de l’actitud permissiva dels dos ajuntaments i de la falta de recursos a l’hora d’aplicar la normativa. En el cas de Madrid, a més, Quique Villalobos ha destacat l’ús abusiu i indegut de les declaracions responsables, que són aprofitades per nombrosos restauradors per incomplir les normes de forma reiterada.

Després d’aportar una bateria de propostes per solucionar el problema, que passen per l’aprovació de noves ordenances municipals en ambdues capitals, la Favb, la FRAVM i FACUA Madrid sol·liciten en el seu escrit, de forma literal, una investigació per determinar “si la vigent normatives local sobre instal·lació de terrasses contravé la normativa internacional, estatal i autonòmica sobre soroll i protecció del medi ambient” i si la “negligència en l’aplicació de la normativa” per l’administració local vulnera els citats drets fonamentals. També demanden “determinar, en el cas de Madrid, si la utilització per part dels infractors de la declaració responsable per eludir el compliment de les sancions imposades per l’Ajuntament i la permissivitat municipal al respecte, suposen frau de llei”.

Barcelona, 29 de setembre de 2022

Favb.cat