Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comunicat de la Favb sobre el Parc Güell

Reunits a la seu de la Favb representants de la Favb i de les AV de Coll-Vallcarca, Carmel, Vila de Gràcia i Can Baró, fem la següent valoració de la proposta feta per l’Ajuntament sobre la introducció d’un sistema tarifari al Parc Güell:

  • Considerem que ni s’ha donat cap procés participatiu real ni s’ha arribat a cap acord amb les entitats. Les reunions que s’han realitzat han estat merament informatives i sense cap predisposició dels representats de l’Ajuntament a recollir les propostes fetes des de les entitats.
  • L’estudi de fluxos d’entrada al parc sobre el qual es tracta de justificar la proposta no té cap serietat, doncs s’ha limitat a valorar el flux d’entrades al parc durant 3 dies de juliol. Una informació seriosa requereix estudiar el flux al llarg de tot l’any, no tan sols en un pic d’estiu, doncs així es pot analitzar si es produeixen variacions, quin es l’ús local del parc, etc.
  • La proposta de tarifa i la forma d’aplicar-la es totalment inacceptable. De fet, genera una discriminació i un cost insuportable per a bona part dels ciutadans de Barcelona, en funció de la seva proximitat al parc. Sembla més feta per evitar la resposta del barris propers que no pas per racionalitzar l’ús del parc. Si aquesta lògica es va aplicant paulatinament ens portaria a una dinàmica en què els veïns i veïnes de barris més llunyans de parcs emblemàtics haurien de pagar per visitar els parcs.
  • La proposta tarifaria no dóna resposta a cap dels altres problemes plantejats, especialment els problemes de trànsit i aglomeració als barris propers, en concret a la carretera del Carmel. Una proposta de gestió de fluxos no es pot limitar a gestionar l’entrada a la part monumental sinó que ha de contemplar solucions adequades als problemes que pateixen els barris veïns (la Salut, carretera del Carmel, Vallcarca).
  • La proposta tarifaria sembla més una proposta recaptatòria que no pas un instrument per racionalitzar el control de fluxos. Entenem que el Parc Güell pateix sovint un excés de pressió, però considerem que utilitzar el pagament d’una entrada discrimina la gent amb menys ingressos. Considerem que cal analitzar altres mecanismes diferents després de fer un bon anàlisi dels fluxos.
  • Reafirmem el que ja hem dit en altres comunicats sobre el finançament del parc -especialment pel que fa a la manca d’aportacions de la Fundació Gaudí-, l’inadequat manteniment i la necessitat de protecció de la coberta vegetal.
  • Seguim demanant un pla integral del Parc Güell, en el seu conjunt, per a un ús social complet del mateix.

Barcelona, 24 de gener de 2013

Favb.cat