Tel.: (+34) 93 412 76 00

Exigim mantenir l’atenció sanitària a joves i infants en el CAP del barri

Veïns i veïnes estem veient que l’atenció sanitària a infants i adolescents als CAP s’està substituint en molts llocs i des de ja fa temps per una atenció centralitzada en grans nuclis, els anomenats Equips d’Atenció Pediàtrica Territorial, allunyats de l’entorn dels infants. Això provoca que les famílies hagin de desplaçar-se llargues i feixugues distàncies a centres sovint amb mala comunicació, i que els professionals perdin el contacte directe amb el territori i la comunitat de les criatures.

Nombrosos estudis revelen que una atenció primària de qualitat ha de ser accessible, ha de disposar d’un professional de referència que estableixi relacions de confiança amb l’infant, amb la seva família i amb la seva comunitat. És també imprescindible el desenvolupament d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’entorn natural de les criatures. Allunyar els professionals del territori suposa, per tant, que els nostres fills i filles perdin una atenció primària de qualitat.

En altres països d’Europa, a l’atenció primària dels menors, no només hi participen els pediatres, sinó també metges generalistes. Els estudis comparatius mostren que aquesta atenció té tan bons resultats com els sistemes formats exclusivament per pediatres. Per tant, creiem que les administracions no haurien de posar tant el focus en la falta de pediatres, sinó a garantir els pilars fonamentals de l’atenció primària.

L’eliminació del teixit pediàtric als barris i pobles de Catalunya suposa un pas més en el desmantellament del sistema sanitari públic i, en especial, de l’atenció primària. Aquesta tendència, sumada a l’externalització i privatització dels serveis de salut, facilita la substitució progressiva de la sanitat pública per un model privat, més car i que d’entrada ja deixaria desatesos els més vulnerables. No és un problema de manca de recursos, sinó d’opcions polítiques, i exigim que es faci marxa enrere a tot aquest procés de centralització “territorial”.

Per tot això, fem una crida a la mobilització ciutadana per garantir una atenció de proximitat i de qualitat pels nostres fills i filles en els barris i pobles de Catalunya. Juntes ho podem aconseguir!

La recuperació i la conservació de l’atenció primària per a infants i adolescents ha unit a nombrosos col·lectius, associacions, entitats, plataformes i, en definitiva, veïns i veïnes que diem prou a aquest procés que elimina la qualitat en l’atenció integral de les nostres criatures.

Per això exigim al Departament de Salut i al Conseller Balcells:

1. Tota criatura i la seva família ha de rebre en el CAP del seu barri o poble de forma accessible activitats preventives i de promoció de la salut i atenció als problemes de salut més freqüents i de caràcter urgent, d’acord amb la Cartera de serveis d’atenció primària i comunitària.

2. Tots els infants i adolescents han de tenir un metge i una infermera de referència en el seu CAP, malgrat que aquests professionals no siguin especialistes en pediatria. En qualsevol cas, s’ha de garantir tenir accés a un especialista en pediatria quan el problema de salut ho requereixi, que actuarà de manera coordinada amb els professionals de referència.

3. Volem una atenció amb perspectiva familiar i comunitària en el marc de l’Equip d’Atenció Primària, coordinada amb altres agents locals de salut (escoles, serveis socials…).

4. Els Equips d’Atenció Primària han de disposar del personal necessari per assumir l’atenció a la infància i adolescència, en especial infermeres comunitàries, pediàtriques i altres especialistes… Reivindiquem unes condicions laborals dignes per als nostres professionals sanitaris.

5. Volem informació i la participació de les famílies en l’àmbit local i de centre per a la planificació, organització i avaluació dels serveis.

Comissió de Salut de la Favb i diverses organitzacions veïnals i socials*

Barcelona, 19 de desembre de 2023

*Les plataformes veïnals Recuperem Pediatria al Turó de la Peira amb el suport d’entitats de Nou Barris com el COP La Canadenca i el Casal Popular 3 Voltes Rebel, la Comissió per la Sanitat Pública 100% del Vallés Occidental, moviments per la sanitat pública com el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) i Marea Blanca, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), sindicats presents a la sanitat pública com CGT i Som Intersindical i amb el suport d’organitzacions polítiques com la CUP i Barcelona en Comú.

Favb.cat