Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comunicat pel 28 de maig en el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

Estem vivint un moment en què, demostrada la importància i la gravetat de l’increment de la pobresa i de les desigualtats, podem veure clarament el seu impacte en la salut -i en especial en la mala salut- de les dones.

Un informe elaborat recentment per mitjà d’una enquesta molt completa de l’Observatori DESC demostra el risc per a la salut que pateixen les persones afectades per la carència d’habitatge i la pobresa energètica, especialment les dones.

L’estat de salut d’aquest col·lectiu, observat tant des de l’auto percepció com des dels indicadors de salut mental, està en una pitjor situació que la de la ciutadania en general.

Si es compara amb l’enquesta sobre la població de Barcelona de l’Agència de Salut Pública del 2016, l’autopercepció de l’estat de salut ha empitjorat entre el 15,5% i el 30% en els homes i entre el 22,6% i el 54,8% en les dones. En salut mental, l’empitjorament passa del 16,5% en homes i el 20,3% en dones al 70% i el 82,3% respectivament.

Valorem aquestes xifres perquè no hi ha dades sobre la situació d’aquesta població amb problemes d’habitatge i pobresa energètica, no tan sols afectada per no poder assumir el cost de les hipoteques, sinó també per no poder fer front als lloguers i a la pressió del mercat immobiliari.

Una població afectada cada cop més jove de la qual en els 10 darrers anys, els menors de 36 anys han passat del 8% al 16%. Famílies que viuen en una precarietat crònica i amb fills sobre els quals tampoc no tenim dades. Cal tenir en compte que el 32% de les famílies enquestades són monomarentals.

En el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, volem fer visible aquest problema i cridar a posar-hi remei.

Favb.cat