Tel.: (+34) 93 412 76 00

Conclusions de la III Trobada Veïnal de Grans Ciutats: l’habitatge, a debat

Després de la III Trobada Veïnal de Grans Ciutats, organitzada l’11 de novembre de 2023 per la Confederació Estatal d’Associacions Veïnals (CEAV) a Barcelona, les entitats participants han acordat les conclusions i reclamacions a les administracions que s’inclouen en aquest comunicat.

Volem posar en primer pla les limitacions de la Llei del Dret a l’Habitatge del 2023 i la necessitat d’abordar dos fenòmens oberts a les grans ciutats: l’especulació i la gentrificació o expulsió de la població. Amb aquest objectiu, proposem el següent decàleg:

1. Reclamar al govern central que es comenci a aplicar la Llei d’habitatge a les comunitats que ja hagin declarat les zones tensionades. Això implica definir ja l’índex de preus de referència que indica la mateixa llei.

2. Reclamar a les comunitats autònomes que encara no ho hagin fet que declarin les zones tensionades per poder activar els beneficis d’aquesta llei.

3. Que s’impulsin projectes d’habitatge públic o protegit a totes aquelles ciutats que tenen sòl edificable i s’ampliï la compra directa per tempteig i retracte a zones urbanes sense sòl, elevant la inversió pública en matèria d’habitatge al 2% del PIB.

4. Que s’impulsin ajudes a la rehabilitació a barris vulnerables fins assolir una taxa del 3% anual i que es vinculin a la cessió de privada a pública en els casos necessaris.

5. Protegir l’existència d’un 30% d’habitatge assequible en les qualificacions urbanístiques dels Plans Generals.

6. Prohibir la venda al mercat privat de sòl i immobles públics.

7. Eliminació de les exempcions fiscals de les societats d’inversió SOCIMIS i SICAVS i el sistema Golden Visa.

8. Regulació dels lloguers d’ús turístic, temporal i usos comercials.

9. Nova llei de residència que exigeixi quatre anys per a l’adquisició d’habitatge.

10. Millorar el sistema de registre de contractes i d’habitatge buit perquè les administracions puguin tenir dades fiables, sense dependre de les del sector privat.

Confederació Estatal d’Associacions Veïnals (CEAV) i entitats veïnals adscrites
13 de novembre de 2023

Favb.cat