Tel.: (+34) 93 412 76 00

Condemna dels actes violents a la manifestació antifeixista de dissabte 17 de novembre

La Favb vol condemnar els actes violents que van ser protagonitzats per les persones que dissabte dia 17 de novembre es manifestaven al centre de Barcelona.

Compartim plenament la denúncia de l’assassinat comés per grups neonazis a Madrid i la defensa dels valors de l’antifeixisme. Des de la Favb seguim defensant el dret de manifestació sense les restriccions que darrerament s’han vingut imposant a l’exercici d’aquest dret, no obstant entenem que cal apel·lar a la responsabilitat dels i les manifestants per no convertir els carrers de la ciutat en un camp de batalla.

La xifra de ferits mostra una càrrega policial extremadament dura i d’una violència gratuïta per ambdues parts. Demanem que l’acció policial sigui preventiva en la protecció de béns i que s’investigui i actuï contra els grups feixistes i neonazis que són els qui generen morts en els enfrontaments.

Barcelona, 19 de novembre de 2007

Favb.cat