Tel.: (+34) 93 412 76 00

Davant la celebració del congrés internacional de telefonia mòbil

Amb motiu de la celebració a Barcelona del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil 3GSM, des de la Favb volem fer arribar la nostra preocupació per la instal·lació de 115 noves antenes GSM a la ciutat.

Ens sembla oportunista que amb l’excusa del congrés s’autoritzi la instal·lació de 15 antenes paralitzades per l’ordenança municipal i la instal·lació de 100 noves antenes d’última generació UMTS, 70 d’elles fixes i 30 provisionals.

La instal·lació d’aquestes noves antenes no fa més que augmentar la contaminació electromagnètica i la preocupació per la salut dels veïns i veïnes que viuen en la seva proximitat, exposats a un risc com a mínim incert, si no perillós, segons estudis recents i gairebé silenciats.

Fa poc més d’un any, al desembre de 2004, la Unió Europea paralitzava el Projecte Reflex, amb la sospitosa pressió de les multinacionals del ram, que precisament aquests dies es reuneixen a Barcelona i que anteposen el seus interessos econòmics per sobre de la salut dels ciutadans. El Projecte Reflex és un estudi en el qual participaven 12 equips d’investigació de 7 països, entre els quals Espanya, que investigava sobre els efectes de les radiacions que emeten els telèfons mòbils, amb nivells considerats fins ara com a innocus segons la legislació actual.

Només la pressió dels veïns i ciutadans preocupats pels efectes nocius d’aquestes noves tecnologies ha aconseguit que es reguli mitjançant lleis i ordenances la proliferació d’antenes, frenant tímidament aquesta invasió desenfrenada.

La legislació actual només contempla l’efecte tèrmic, no existint en aquests moments cap legislació que reguli els efectes no tèrmics, justament els efectes que pretenia estudiar el Projecte Reflex.

Davant aquestes evidències i en aplicació del principi de precaució, exigim la retirada immediata de les antenes i una moratòria fins que no es garanteixi la innocuïtat de les mateixes.

Barcelona, 14 de febrer de 2006

Favb.cat