Tel.: (+34) 93 412 76 00

Declaració de la Favb i les associacions de veïns afectades pel recorregut del TGV a Barcelona

A l’assemblea que es va celebrar a la Casa Elizalde el dia 9 d’abril del 2005, amb l’assistència de les tres administracions compromeses amb el traçat del TGV a Barcelona (Ajuntament, Generalitat i Foment), junt amb la Favb i les AVV especialment afectades pel recorregut del TGV, les institucions es van comprometre, davant de tothom a:

 • Constituir una taula de seguiment del projecte de forma global amb la Favb.
 • Constituir taules de seguiment i de treball amb les AVV del recorregut.
 • Consensuar les mesures de seguretat per tal de donar confiança als veïns.

Ha passat prop d’un any i el balanç és molt pobre:

 • Amb la FAVB s’han mantingut dues reunions.
 • Amb les AVV a nivell de districte, fins arribar a Sants, s’han mantingut diferents reunions. A Sant Andreu dues i a la resta de districtes només una. Hi ha associacions que, en estar situades entre districtes, no se les ha convocat a cap reunió. Cal dir que sempre han estat reunions informatives, no pas de treball ni de seguiment.
 • Manca un anàlisi global de tota l’obra al seu pas per Barcelona, inclos l’anàlisi dels impactes socials (cronograma, talls de carrers, impactes en forma de molèsties al veïnatge i impacte comercial, així com l’impacte a nivell mediambiental al seu pas per espais emblemàtics d’interès natural).

Actualment, la situació és:

 • Fins a Sants ja està tota l’obra licitada i ja s’hi està treballant a tota marxa.
 • Sagrada Família: Encara no s’ha informat si el tram central passarà seguint el carrer Mallorca o bé es farà el desviament pel carrer València a l’alçada del temple de la Sagrada Família (tot i que als mitjans es va publicar un nou estudi d’Adif en què es demostra que tècnicament és viable el traçat en línia recta).
 • Hi ha el tram de la Sagrera-Nus de la Trinitat a informació pública. En aquest tram no es preveu el soterrament de totes les vies, sinó el cobriment amb un caixó de formigó que pot arribar a 6 metres de nivell de carrer, igual que passa a Sants.
 • A l’estació de la Sagrera, i per qüestions de traçat actual, hi ha dificultats per decidir a quin soterrament va cada tren, per tal de facilitar el recorregut d’abans i després de l’estació.

Demanem:

 • Continuar amb les reunions globals amb la Favb.
 • Constituir urgentment les taules de seguiment territorial i treball, amb assessorament de tècnics especialistes a càrrec del Consorci, especialment en temes com recorregut, profunditat i seguretat de tota l’obra. Compromisos de seguretat en cas de desperfectes en els edificis, temps de durada, etc.
 • Que la “informació pública” del recorregut del TGV per Barcelona no es divideixi en trams, sinó que es faci de forma integral. A hores d’ara ja es deu conèixer tot el recorregut i per tant caldria saber-lo en el seu conjunt.
 • Volem denunciar que, un cop més, les possibilitats de participació es redueixen a informacions fragmentades i esporàdiques que no ajuden a tranquil·litzar ni els ànims dels veïns i les veïnes ni els de les pròpies associacions.

Favb i les AVV del Clot-Camp de l’Arpa, Esquerra de l’Eixample, Navas, Sagrada Família, Sant Andreu del Palomar, Sant Andreu Sud, Centre Social de Sants, la Sagrera.

Barcelona, febrer del 2006

Favb.cat