Tel.: (+34) 93 412 76 00

Defensem la participació real!: per un nou Reglament de Participació de Barcelona que la promogui i fomenti de veritat

L’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar un Reglament de Participació Ciutadana per a la ciutat de Barcelona, on es recollia la llarga tradició de lluita social i de treball col·laboratiu del teixit social i associatiu de la ciutat. Aquest proposava un nou model de participació ciutadana basat en l’establiment i regulació de diferents canals de participació que combinaven mecanismes de debat representatiu amb d’altres d’iniciativa ciutadana directa.

Aquest nou reglament va ser suspès fruit de la sentència núm. 874/2019 del 25 d’octubre de 2019 del TSJ de Catalunya, a instàncies d’interessos econòmics empresarials i privats per evitar una possible consulta ciutadana. En el seu moment ja ens vam posicionar públicament en defensa de la participació i ens comprometíem a participar activament en el procés d’elaboració del nou reglament.

La proposta inicial de nou redactat de l’Ajuntament ja s’ha fet pública i se n’ha obert el procés de participació a través de la plataforma Decidim Barcelona. Des de la FAVB i les federacions del CAB volem fer les següents demandes i consideracions:

  • A l’espera d’una anàlisi en profunditat del text, d’entrada volem constatar que el nombre de signatures requerit per promoure una consulta ciutadana és un despropòsit. Passem de les 15.000, en el reglament suspès, a les 88.709 que requereix el nou reglament. Aquest canvi entorpeix els grans avenços aconseguits amb l’anterior reglament i, en tot cas, caldria compensar-ho amb un termini més llarg de recollida de signatures i un major suport econòmic per fer-la.
  • Sol·licitem ajornar la data de finalització per fer aportacions que ara està fixada per al dia 23 d’octubre. Malgrat que estem d’acord amb agilitzar el procés al màxim, el marge de poc més d’una setmana és totalment insuficient per tal que les entitats puguin estudiar la proposta i elaborar les esmenes pertinents, sobretot en relació a les que afecten a la participació dels districtes.

Entenem que el nombre de firmes requerides ve condicionat per les normes legals de rang superior -com la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (estatal) i la Llei de consultes populars no referendàries de la Generalitat, en el seu apartat no afectat pel recurs del Tribunal Constitucional-.

Per tant,

instem a totes les formacions polítiques del consistori (recordem que totes van donar suport al reglament suspès) a promoure de manera immediata la modificació d’aquest cos legislatiu superior, per tal de poder fer efectiu el que en el seu dia van trobar adient per aplicar en el Reglament de Participació de Barcelona.

Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

Barcelona, 22 d’octubre de 2021

Favb.cat