Tel.: (+34) 93 412 76 00

Després d’un mes de porta a porta a Sant Andreu

Ara fa un mes entrava en funcionament, amb certa precipitació, una prova pilot de recollida porta a porta de les escombraries a Sant Andreu. Es tracta d’una oportunitat per canviar un model de contenidors oberts que a Barcelona acaba amb més del 60% dels residus a l’abocador o a la incineradora. Unes xifres clarament insostenibles a nivell ambiental. Malgrat que molts ja estàvem separant els residus, se’ns demana fer un esforç individual més amb aquest objectiu de millora col·lectiu.

La recollida porta a porta s’ha demostrat com el model més eficaç per augmentar la selecció correcta dels residus, amb dades d’anys de porta a porta en molts municipis catalans i en diverses ciutats europees i del món (no es tracta de cap invent nou).

Tot i així, no hi ha una única manera de dur-lo a terme. Creiem que el model Residu Mínim / Residu Zero és l’única fórmula perquè Ecoembes, que aglutina les grans empreses generadores d’envasos, es responsabilitzi del 100% dels envasos. Es tracta de recollir dos dies la setmana tota la fracció inorgànica, excepte el paper, el vidre i els especials i perillosos. És a dir, rebuig, envasos i tota la resta de residus aprofitables amb una sola bossa, i que els productors d’envasos siguin els responsables de recuperar-los i assumir les despeses de fer-ho.

També creiem que el nou model de recollida hauria d’anar acompanyat de la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos SDDR.

Seguim reivindicant la proposta del Residu Mínim / Residu Zero, però també analitzant la proposta que l’Ajuntament ha tirat endavant. Hem detectat disfuncions i problemes concrets que cal millorar urgentment, ja que a l’estiu és quan més s’accentuen les molèsties que poden provocar. Creiem que caldria implantar:

Bústia d’orgànica d’obertura amb targeta per a les comunitats o grups de comunitats que ho demanin, encara que tinguin menys de 44 habitatges.

Augment de la recollida de l’orgànica a 4 dies la setmana.

Recollida del tèxtil sanitari a la porta, amb una bossa a part, els dies que hi hagi qualsevol altra recollida.

Substitució immediata dels camions de recollida per vehicles elèctrics i augment de la seva quantitat, per tal d’agilitzar la recollida.

Utilitzar el codi de les bosses per bonificar la taxa de residus a qui estigui fent la recollida correctament.

Algunes d’aquestes propostes de millora ja fa es van fer arribar la primera setmana de funcionament, a finals de maig, i encara no s’han modificat. Aquest mes de juny ja hem sentit declaracions de l’Ajuntament parlant d’endarrerir la posada en funcionament del porta a porta a altres barris, fins que estigui ben implantat a Sant Andreu.

Doncs cal que l’Ajuntament posi tots els recursos econòmics que siguin necessaris perquè l’esforç individual i col·lectiu que estem fent els veïns i veïnes valgui la pena. No volem tornar al model insostenible anterior, però tampoc ens serveix de res un canvi de model només a Sant Andreu, que no es pugui generalitzar a tota la ciutat.

Per això, demanem:

– Que els canvis proposats s’implantin de manera immediata.

– Que abans de la posada en funcionament de la segona fase a Sant Andreu, s’assegurin els recursos necessaris per fer reunions de veïns, punts informatius i el que calgui per adaptar la proposta a les necessitats de cada comunitat.

Informació pública i continuada sobre la quantitat d’impropis i la qualitat de l’orgànica.

– Una reunió amb el regidor Eloi Badia, per tractar aquestes demandes.

Entitats signants:
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar
Associació de Veïns i Veïns de Sant Antoni
Associació de Veïns i Veïnes del Casc Antic
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius – Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC)

Favb.cat