Tel.: (+34) 93 412 76 00

El govern de la Generalitat, sotmès als interessos de les empreses subministradores

Fa exactament un mes, des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica vam denunciar que a Catalunya seguíem sense mesures efectives per combatre la pobresa energètica i evitar els talls indiscriminats dels subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat. A dia d’avui no hi ha hagut cap millora.

Durant aquests mesos d’espera però, el Govern ha mostrat la seva incapacitat per fer front a les empreses subministradores, reafirmant que deixar ens mans privades la gestió dels subministraments bàsics no fa res més que convertir els nostres drets en uns privilegis que únicament les llars amb recursos econòmics es poden permetre.

Declaracions com les del conseller d’Empresa i Ocupació Felip Puig, assegurant el passat quatre de febrer des del Parlament, que a Catalunya no hi ha cap família sense aigua, llum o gas per motius de pobresa energètica, són indignes de qui en teoria dedica el seu temps a vetllar pels interessos i necessitats dels ciutadans de Catalunya i l’inhabilita política i moralment per exercir aquest càrrec.

Aquestes declaracions del conseller així com l’absència de qualsevol fiscalització a les empreses subministradores en són un clar exemple.

Des de l’aprovació de la modificació de la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, casos com el de la Salomé segueixen presents en les llars catalanes i el Govern no ha establert cap mecanisme per exigir el compliment de la llei. A la Salomé li van tallar la llum el passat mes de febrer, amb un informe de vulnerabilitat en mà, i la resposta de l’empresa subministradora va ser una negativa i el desconeixement del Codi de consum.

En les últimes setmanes, hem fet públics desenes de casos com el de la Salomé que mostren la incapacitat del Govern per posar fi a les pràctiques abusives i deixen ben clara la falta de sensibilitat de les empreses subministradores envers la pobresa energètica, quan minimitzen la situació d’emergència social, amagant les dades de talls del nostre territori. Està clar doncs, que els nostres polítics es comporten com uns titelles a mans de les empreses subministradores i del seu gran poder econòmic i mediàtic.

Aquest comportament d’indefensió davant de les empreses subministradores no és un element casual, ja que, la relació entre alguns sectors de la política i el món energètic a Catalunya és un terreny fangós. Les connexions són directes, clares i visibles. La presència d’antics càrrecs polítics catalans als consells d’administració de les empreses energètiques són malauradament notícies persistents als mitjans de comunicació.

L’actual partit del Govern de Catalunya ha estat protagonista de l’ús de portes giratòries en moltes ocasions, com en el cas de Heribert Pedrol Muntaner, ex diputat de Convergència i Unió que en l’actualitat exerceix de conseller de la multinacional Gas Natural, o el cas de Miquel Roca que forma part de la comissió executiva d’Endesa des de l’any 2013 com a conseller “extern-independent” amb un sou anual de 648.000 euros i a més és Secretari del Consell d’Administració d’Agbar.

Exigim valentia i transparència al Govern de la Generalitat perquè ens enfrontem a una situació d’emergència social que tan sols es revertirà amb polítiques que realment garanteixin l’accés als subministraments bàsics. La modificació de la Llei del Codi de consum no pot ser una nova cortina de fum per deixar de plantar cara a les empreses subministradores. Calen solucions lluny dels moviments, més aviat tràfecs, d’alts càrrecs entre l’administració pública i l’empresa i viceversa, apel·lant a un benefici personal i privat. Cal exigir responsabilitat a les empreses subministradores, fugint de que sigui l’administració pública qui tapi els forats de la pobresa energètica transferint fons públics per cobrir les factures impagades de les famílies, tal i com es planteja en l’hipotètic Fons de solidaritat pels subministraments bàsics que la Generalitat tant promociona però que avui en dia no està concretat.

 

Aquestes mesures responen més a garantir el cobrament de factures impagades a les empreses subministradores que a solucionar la situació de les famílies. Una nova mostra de com el Govern es subjuga als interessos d’aquestes multinacionals.

En aquest sentit, la ILP que estem promovent juntament amb la PAH i l’Observatori DESC, respon a aquesta necessitat i agrupa un conjunt de mesures urgents que permetran revertir les greus dificultats en l’accés als subministraments bàsics a Catalunya i fer front a la pobresa energètica exigint responsabilitat a les empreses subministradores.

Exigim al Govern de la Generalitat que actuï per l’interès general i al servei del poble i planti cara d’una vegada a les empreses subministradores proposant solucions reals contra la pobresa energètica.

Ni set, ni fred, ni foscor!

Prou de convertir drets en privilegis!

Barcelona, 12 de març 2015

Favb.cat