Tel.: (+34) 93 412 76 00

El Recinte de l’Escola Industrial esdevindrà un Bé Cultural d’Interès Nacional

Document de la plataforma Un nou Clínic és possible Salvant el Recinte de l’Escola Industrial presentat en roda de premsa l’1 de març de 2021

1. Instrucció de l’expedient de Declaració de BCIN del Recinte de l’Escola Industrial.

La Plataforma Un nou Clínic és possible Salvant l’Escola Industrial, impulsada per les entitats SOS Monuments, la Coordinadora Esportiva de l’Escola Industrial, les Associacions de Veïnes i Veïns de l’Esquerra i de la Dreta de l’Eixample, la FAVB i la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i amb el suport de 50 entitats cíviques de Barcelona, us anunciem l’inici de la Instrucció de l’expedient de Declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del Recinte de l’Escola Industrial.

El 10 de novembre de 2020, la “Plataforma Un nou Clínic és possible Salvant l’Escola Industrial”, presentava a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat la sol·licitud d’incoació de l’expedient de Declaració del Recinte de l’Escola Industrial, com a Bé Cultural d’Interès Nacional, màxim nivell de protecció, com a resposta ciutadana al projecte de construcció de 240.000 m2 destinats a l’Ampliació de l’Hospital Clínic, en una zona urbana de l’Eixample, caracteritzada per l’excés de densitat, pels dèficits d’equipaments i la manca d’espais verds.

El 18 de novembre de 2020, la Direcció General del Patrimoni Cultural, notificava l’acceptació a tràmit de la sol·licitud. Tal com indica l’article 8 de la Llei del Patrimoni Cultural de 1993, dins del procediment d’instrucció calia donar audiència als interessats, reunió que es va portar a terme el 5 de febrer de 2021, en la qual es feu reconeixement del valor del Recinte de l’Escola Industrial i s’anuncià l’encàrrec de l’expedient amb un termini d’execució de 18 mesos, procediment que necessitarà també l’informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans. La incoació de l’expedient comporta des del moment en què serà notificada a l’Ajuntament i a la Diputació com a propietària, la suspensió de la tramitació de les llicències municipals d’edificació o l’enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides.

En els darreres setmanes ha transcendit per la premsa la voluntat de les Administracions de respectar el valor patrimonial del Recinte de l’Escola Industrial i redreçar el Projecte d’Ampliació de l’Hospital Clínic de Barcelona des duna nova perspectiva més dispersa en diferents emplaçaments. És evident que aquest canvi d’orientació, ha estat una gran victòria ciutadana que cal celebrar, alhora que reivindiquem la participació de la Plataforma en la definició del model hospitalari de la futura ampliació de l’Hospital Clínic, que ha de portar a terme l’Acord anunciat per les tres administracions, Generalitat, Ajuntament i Diputació de Barcelona.

2. Reivindicació de la protecció i qualificació dels espais lliures, el buit i el verd.

La Declaració de Bé d’Interès Nacional (BCIN), malgrat ser la màxima protecció, que no pot ser descatalogada ni alienada, fa referència, en el cas que ens ocupa, als béns immobles catalogats, deixant els carrers i espais lliures qualificats d’equipament com a zones potencialment edificables. Per aquest motiu reclamem la necessitat de protegir els carrers i espais lliures del Recinte de l’Escola Industrial desplegant dos instruments que preveu la llei: la definició dels entorns de protecció del BCIN segons preveu la Llei del Patrimoni Cultural Català del 93 i la Modificació del Pla General Metropolità, per qualificar els carrers i espais lliures, el buit del Recinte de l’Escola Industrial, com a zona verda clau 6a.

Es tracta de resoldre un absentisme habitual en matèria de Patrimoni i una irregularitat més del PGM del 1976, que afecta als espais lliures qualificats d’equipament que sovint estan englobats en una qualificació general de les dotacions sense el reconeixement del seu paper dels seus espais lliures, del buit i del verd, que finalment hauran de passar a sumar-se estadísticament a les dotacions de zones verdes de la ciutat.

3. Presentació del CAMPUS del Recinte de l’Escola Industrial.

Un dels objectius de la Plataforma Un nou Clínic és possible Salvant l’Escola Industrial ha estat el de preservar els equipaments existents al intern del Recinte de l’Escola Industrial, tant per la seva condició local, de servei a l’Esquerra de l’Eixample, com de caràcter de ciutat. Actualment, aquests equipaments, formats per Escoles, espais esportius i la Residència d’estudiants, estan donant servei a un total de 10.000 persones usuàries, xifra que puja fins a les 12.000 persones entre treballadors i usuaris.

Tot i que les administracions han manifestat la voluntat de la permanència i continuïtat d’aquest conjunt d’equipaments i institucions, algunes d’elles tenen una caducitat de conveni per aquest mateix any 2021. Els equipaments de l’Escola Industrial conformen un veritable CAMPUS, on s’estableixen interaccions i sinèrgies, en una veritable superilla amb un microcosmos divers i amb serveis i espais compartits, conjunt format per les quatre illes de l’Eixample que històricament havien constituït la fàbrica Batlló.

En conseqüència, reclamem la continuïtat dels convenis i la rehabilitació i restauració dels edificis històrics que les alberguen, la recuperació de les arquitectures originals representatives dels 100 anys del procés històric del Recinte, com ha estat la recent recuperació del Paraninf de l’Escola Industrial i, en especial, impulsar un projecte de recuperació i restauració de la Residència d’Estudiants republicana, recuperant la integritat de l’edifici original concebut per Rubió i Bellver, seguint l’exemple de la institució en la qual es van emmirallar els seus fundadors, la Residencia de Estudiantes de Madrid, com a projecte d’intercanvi cultural de referència i de l’allotjament dins del món acadèmic.

Barcelona, 1 de març de 2021

Campus Escola IndustrialCampus Escola IndustrialEntitats de la plataforma Un nou Clínic és possible salvant l'Escola Industrial
Favb.cat