Tel.: (+34) 93 412 76 00

En defensa del Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona

Davant la no admissió del recurs de cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 25/10/2019, sobre el Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat, la FAVB i el CAB, com a organitzacions que van seguir de forma activa tot el procés, volem manifestar:

• Aquest reglament és fruit d’un procés desenvolupat al llarg dels tres darrers governs municipals gràcies al treball de nombroses entitats barcelonines. Va ser aprovat amb un amplíssim consens dels grups municipals i és una eina necessària de la ciutadania organitzada i no organitzada per poder incidir i participar de forma més àmplia i democràtica de les polítiques públiques.

• Aquest reglament és una eina per fomentar la democràcia entre la ciutadania i, malgrat moltes organitzacions lamentaven que les consultes no fossin vinculants, és una eina per incidir en les polítiques públiques.

• Malgrat aquest dilatat procés públic, diversos grups en defensa d’interessos privats han exercit una forta pressió mediàtica i jurídica interposant diferents recursos fins que el presentat per Abogados Catalanes por la Constitución ha estat recollit pel TSJC per declarar nul l’actual reglament.

Per tot això, des de les nostres entitats:

• Volem manifestar el nostre desacord per aquest atac frontal al dret a la participació, eina fonamental de la nostra democràcia. Aquesta decisió judicial respon més a interessos econòmics empresarials i privats que a defensar els drets econòmics i públics de la ciutadania i assegurar la participació de les persones.

• Instem les forces polítiques representades en el Congrés dels Diputats a eliminar l’article 71 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local que dicta que per fer una consulta es requereix “l’acord previ per majoria absoluta del Ple i l’autorització del Govern de la Nació”.

• Instem també el govern de l’Ajuntament de Barcelona i la resta de grups municipals a que mantinguin l’esperit del reglament suspès en un de nou que cal fer de forma ràpida.

Ens comprometem a participar en el procés d’elaboració del nou reglament que necessita la ciutat.

Animem la ciutadania a continuar fent propostes i iniciatives i seguir participant en la vida associativa i comunitària de la ciutat.

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)

Barcelona, 31 de març de 2021

Favb.cat