Tel.: (+34) 93 412 76 00

En resposta al “Llibre blanc de les terrasses de Barcelona”

El passat dimarts 31 de gener el Gremi de Restauració va presentar en societat el “Llibre blanc de les terrasses de Barcelona”, un document fruit del treball elaborat per una vintena de “barcelonins il·lustres” o “experts” de l’elit cultural i professional de la ciutat, que va comptar amb la presència de diferents personalitats, com ara l’expresident de la generalitat Artur Mas o el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

Des de la Favb, que representa molts barcelonins i barcelonines potser “no il·lustres” però sí afectats pel mal ús de l’espai públic, manifestem les següents consideracions davant d’aquest acte.

Rebutgem qualsevol simulacre de “comissió d’experts” creada a instàncies del sector, a la qual neguem cap caràcter representatiu i, encara menys, naturalesa vinculant a les seves conclusions.

Sense posar en qüestió l’honorabilitat personal dels suposats experts, sí que cal qüestionar la parcialitat d’aquest òrgan de caràcter privat, així com la idoneïtat del criteri emprat per en la selecció dels seus membres.

En la major part de casos, els professionals escollits es troben en una clara situació de conflicte d’interessos, atès que els seus despatxos i empreses (en sectors com l’arquitectura, el disseny, la comunicació…), o bé presten serveis al sector de restauració o terrasses, o bé aspiren a poder fer-ho a partir del nou marc regulador que promou el Gremi. En d’altres casos, la seva expertesa es redueix a la condició de mers clients de les terrasses, tot i la seva innegable rellevància mediàtica en d’altres àmbits.

Aquesta iniciativa del Gremi no aborda els problemes de fons que genera la pluralitat d’usos que conviuen a l’espai públic, ni intenta prestigiar la imatge de les terrasses amb les aportacions beneficioses a l’interès general de la ciutat, sinó que es decanta per la mera propaganda.

Vol convertir l’ordenança en una mena de “barra lliure”: instal·lació indiscriminada de terrasses; “vestits a mida” per a cada terrassa; excepcions per a dotzenes d’establiments…, oblidant-se de la responsabilitat social: ocupació abusiva de l’espai públic, contaminació acústica, perllongament i incompliment d’horaris nocturns, no adaptació dels lavabos…

No acceptarem cap intent de segrest de l’opinió de la ciutadania. És necessari i urgent abordar un veritable procés públic de debat i de consulta (que, recordem, cap govern municipal no ha organitzat mai), que inclogui també el testimoni dels veïns i veïnes afectats, per tal d’establir les característiques bàsiques del model de terrasses, el seu abast i límits.

Sense perjudici del dret, i l’obligació, dels membres del govern municipal a assistir a tota mena d’actes organitzats per entitats privades que facin referència a problemàtiques que afecten la ciutat, causa estupor la presència de 3 dels 4 regidors del PSC, en contrast amb altres trobades organitzades, per exemple, en defensa de l’espai públic, la qual cosa contribueix a crear una imatge, equivocada o no, de relació de complicitat entre poder polític i lobbys econòmics a la ciutat.

Exigim que la gestió municipal de les terrasses s’ajusti a l’interès general i no al dictat de determinats grups de pressió. Reclamem al govern municipal, i també al conjunt de forces polítiques representades a l’Ajuntament, una actitud inequívoca i conseqüent en defensa del dret a l’espai públic i en contra de la seva privatització per a finalitats lucratives.

Considerem imprescindible que el govern municipal es desmarqui de manera clara dels criteris expressats a l’acte de presentació del “Llibre blanc de les terrasses de Barcelona” i desmenteixi categòricament la seva incorporació a la nova proposta de normativa de regulació de terrasses.

Barcelona, 1 de febrer de 2017

Favb.cat